Vakken- en cijferlijst

Vaknamen, spelling en weergave resultaat zoveel mogelijk als volgens opgave onderwijsadministratie. Het betreft vakken uit zowel de propedeuse als het doctoraalprogramma.
Vak Cijfer
Algemene Statistiek 6
Analyse BWI 9
BWI Werkstuk 8.0
C/C++ VLD
Calculus 9.0
Casus-practicum 8
Computers in de Samenleving 7
Conceptuele Modellering 6
Datastrukturen praktikum 8.5
Datastrukturen schrift. 8.1
Discrete Wiskunde 7
Encyclopedie 9
Financiering 6
Gegevensbanken 8.3
Gesch. en Maatch. Asp. BWI 6.0
Informatiesystemen 6
Inl. Besliskunde 9
Inl. Programmeren praktikum 8.6
Inl. Programmeren schrift. 8.6
Kansrekening I 10
Kansrekening II 9
Kennissystemen 8
Kosten + winst 6
Lezingencyclus VLD
Log. Taal & Red. meth. 7
Logistiek 6
Math. programmering 6
Mathematische Systeemtheorie 8
Matrices 9
Natuur- en Wetenschapsfil. 6.0
Neurale Netwerken 9
Org + leiding 3e s 5
Poissonproces Cursus 9
Praktikum Neurale Netwerken VLD
Praktikum Software Engineering 7.6
Presentatievaardigheden VLD
Principes van Programmeertalen 8.3
Representatie & Zoeken 7
Simulatietechnieken 6
Software Engineering 8.0
Spreadsheet Cursus 8
Stage BWI 8
Statistische Data Analyse 7
Statistische Modellen 7.6
Stochastische Methoden 6
Zoektechnieken 6